Tytuł artykułu: Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych

Autorzy: DOMAŃSKA, M., WIERCIK, P., IDZIKOWSKI, R.

Słowa kluczowe: eutrofizacja, uzdatnianie wody

Streszczenie: Artykuł porusza problem związany z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych. W pracy omówiono przyczyny i zagrożenia dla organizmów zamieszkujących i korzystających z wody pochodzącej ze zbiorników o nadmiernej ilości fitoplanktonu. Jednym z najważniejszych zagrożeń są produkowane przez sinice toksyny, których usunięcie z wody stanowi znaczne utrudnienie w uzdatnianiu. Sama obecność glonów jest źródłem dodatkowej ilości węgla organicznego i przyczynia się do powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. W pracy przedstawiono przykłady usprawnienia technologii uzdatniania dla wód zawierających nadmierne ilości fitoplanktonu.

Cytowanie w stylu APA: Domańska, M., Wiercik, P. & Idzikowski, R. (2009). Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 56-64.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Domańska, Wiercik & Idzikowski, 2009), następne powołania: (Domańska i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Domańska, Magdalena, Paweł Wiercik, Rafał Idzikowski. "Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 56-64.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Domańska, Wiercik, & Idzikowski 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Domańska_Wiercik_Idzikowski_2009_PNIKS, author={Domańska, Magdalena and Wiercik, Paweł and Idzikowski, Rafał}, title={Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A6/art6.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={56-64}}

Pełny tekst PDF


Go Back